Uczenie się poprzez nauczanie – LdL Lernen durch Lehren. Wskazówki do pracy metodą LdL. Część 1

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Praktyczne wskazówki do pracy metodą LdL przygotowane na podstawie materiałów Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt autorstwa Jean-Pol Martina, twórcy metody LdL.