Układ gimnastyczny ze wstążką – kształtowanie estetyki ruchu

Scenariusz i materiały multimedialne do lekcji WF na której uczeń pozna ćwiczenia ze wstążką gimnastyczną.