Układ krążenia człowieka

Zapoznanie uczniów z układem krążenia oraz układem limfatycznym człowieka. Poznanie grup krwi.