Urząd prezydenta w Polsce do 1990 r. – podsumowanie