„Uznajemy, potwierdzamy i przyrzekamy”. Przywileje szlacheckie