Verba deponentia. Uzupełnienie i utrwalenie

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna