Verba semideponentia 1

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna