Verba semideponentia 2

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna