W poszukiwaniu tego, co najważniejsze. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito i wyobraźnia

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.