W przededniu końca. Społeczeństwo polskie przed wybuchem II wojny światowej