W uścisku dwóch wrogów. Konflikt z Krzyżakami i Czechami