Wartości funkcji trygonometrycznych sumy i różnicy kątów - zastosowanie do obliczeń