Wartości rytmiczne nut i pauz – wprowadzenie podstawowych elementów notacji muzycznej