ważn@historia Długi Wiek XIX

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Dlaczego Francja nie chciała królów? Co można odebrać szablą? Dlaczego wybuchają rewolucje? Odpowiedzi na te pytania szukaj w e-podręczniku.

Autor:
Monika Piotrowska-Marchewa, Przemysław Wiszewski, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, dr Monika Szymańska, Mateusz Ciborowski