Zgłoś uwagi

ważn@historia Długi Wiek XIX

Edukacja
Gimnazjalna
Historia

Dlaczego Francja nie chciała królów? Co można odebrać szablą? Dlaczego wybuchają rewolucje? Odpowiedzi na te pytania szukaj w e-podręczniku.

Autorzy:
Monika Piotrowska-Marchewa

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska

Opinia językowa:
dr Monika Szymańska

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski