Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe

ważn@historia Długi Wiek XIX

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Dlaczego Francja nie chciała królów? Co można odebrać szablą? Dlaczego wybuchają rewolucje? Odpowiedzi na te pytania szukaj w e-podręczniku.

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski

Opinia językowa:
dr Monika Szymańska

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
mgr Anna Wilczyńska, prof. Bogumiła Burda

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Koordynatorzy prac:
Artur Preisner, Ryszard Balicki

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Autorzy:
Monika Piotrowska-Marchewa