Zgłoś uwagi

ważn@historia Nowożytność

Edukacja
Gimnazjalna
Historia

Co to są inkunabuły? Dlaczego Henryk VIII sam udzielił sobie dyspensy? Jaki był pierwszy konflikt globalny? Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania, zajrzyj do e-podręcznika.

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski

Opinia językowa:
mgr Klemens Stróżyński

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
mgr Anna Wilczyńska, prof. Bogumiła Burda

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Koordynatorzy prac:
Artur Preisner, Ryszard Balicki

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Autorzy:
Leszek Ziątkowski