ważn@historia Nowożytność

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Co to są inkunabuły? Dlaczego Henryk VIII sam udzielił sobie dyspensy? Jaki był pierwszy konflikt globalny? Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania, zajrzyj do e-podręcznika.

Autor:
Leszek Ziątkowski, Przemysław Wiszewski, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, mgr Klemens Stróżyński, Mateusz Ciborowski