Zgłoś uwagi

ważn@historia Średniowiecze

Edukacja
Gimnazjalna
Historia

Kim byli i skąd przyszli Słowianie? Gdzie szukać korzeni Polski? Dlaczego średniowiecze jest niedoceniane? Zapraszamy cię w podróż w czasie.

Średniowiecze. Podsumowanie

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski

Opinia językowa:
mgr Klemens Stróżyński

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
mgr Anna Wilczyńska, prof. Bogumiła Burda

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Koordynatorzy prac:
Artur Preisner, Ryszard Balicki

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Autorzy:
Przemysław Wiszewski