ważn@historia Starożytność

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Gdzie narodziła się starożytna cywilizacja? Czy Hannibal podróżował przez Alpy na słoniu? W jakich religiach występuje postać Archanioła Gabriela? Poszukaj odpowiedzi w e-podręczniku.

Autor:
Andrzej Wypustek, Przemysław Wiszewski, Ryszard Balicki, Artur Preisner, Contentplus.pl sp. z o.o., prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski