ważn@historia Starożytność

Edukacja
Gimnazjalna
Historia

Gdzie narodziła się starożytna cywilizacja? Czy Hannibal podróżował przez Alpy na słoniu? W jakich religiach występuje postać Archanioła Gabriela? Poszukaj odpowiedzi w e-podręczniku.

Autorzy:
Andrzej Wypustek

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska

Opinia językowa:
dr Katarzyna Kozłowska

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski