ważn@historia

Szkoła ponadpodstawowa
Historia

Kiedy zdarzył się Czarny Czwartek? Dlaczego polskie granice ustalono na konferencji w Teheranie? Czym była Jesień Narodów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w e-podręczniku.

Autor:
Mateusz Ciborowski, dr Katarzyna Kozłowska, mgr Anna Wilczyńska, prof. Bogumiła Burda, Contentplus.pl sp. z o.o., Artur Preisner, Ryszard Balicki, Barbara Techmańska