Zgłoś uwagi

ważn@historia

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Historia

Kiedy zdarzył się Czarny Czwartek? Dlaczego polskie granice ustalono na konferencji w Teheranie? Czym była Jesień Narodów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w e-podręczniku.

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski

Opinia językowa:
dr Katarzyna Kozłowska

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
mgr Anna Wilczyńska, prof. Bogumiła Burda

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Koordynatorzy prac:
Artur Preisner, Ryszard Balicki

Autorzy:
Barbara Techmańska