What is law?

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie