Widmo – Pustelnik – Gustaw – Konrad, czyli polskie wersje bohatera romantycznego w Dziadach Adama Mickiewicza