Wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu ruchu jednostajnego po okręgu