Wiersz bez światła. Interpretacja utworu Marcina Świetlickiego

Tekst: Krzysztof Jaworski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.