Wizja miłości sentymentalnej na przykładzie sielanki Franciszka Dionizego Kniaźnina Krosienka. W rodzaju pasterskim

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.