Właściwości octanu etylu

Film przedstawiający właściwości octanu etylu jako rozpuszczalnika i kleju.