Własność intelektualna w sieci internetowej

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz zajęć z informatyki dotyczący własności intelektualnej. Film (samouczek) omawiający kwestię własności intelektualnej. Prezentacja multimedialna wyjaśniająca pojęcia z zakresu prawa autorskiego.