Wolność i odpowiedzialność – Przy drzwiach zamkniętych Jean-Paula Sartre’a