Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę