Wprowadzenie do romantyzmu. Najpopularniejsze motywy muzyczne w twórczości romantyków