wspóln@historia

Szkoła podstawowa
Historia

Przenieść się 100 lat w przeszłość? To za mało. Poznaj antyczne i średniowieczne dzieje ludzkości: wielkie idee, życie codzienne i niecodzienne odkrycia, herosów i kapłanów.

Autorzy:
Wojciech Mrozowicz, Małgorzata Pawlak

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska

Opinia językowa:
dr Katarzyna Kozłowska

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski