Wspólne cechy totalitaryzmów (faszyzm, nazizm, stalinizm). Autorytaryzm