Wspólność i różnorodność wartości w społeczeństwach europejskich