Wybrane demokratyczne zasady zawarte w Konstytucji RP