Wykłady z filozofii dziejów Hegla – historia powstania i znaczenie