Wykorzystanie przedziałów do opisu rozwiązań nierówności