Wykorzystanie równań i nierówności trygonometrycznych w zadaniach