Wykorzystanie trygonometrii w obliczeniach dotyczących graniastosłupów