Wykorzystanie wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30, 60, 45 stopni w zadaniach geometrycznych