Wykorzystanie własności ciągu arytmetycznego w zadaniach na dowodzenie