Wykorzystanie wzoru na logarytm iloczynu i wzoru na logarytm ilorazu