Wykres i własności funkcji y=-fx, gdzie fx=ax

Wykres i własności funkcji <math><mi>y</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced></math>, gdzie <math><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><msup><mi>a</mi><mi>x</mi></msup></math>

Autor:
Tomasz Wójtowicz