Wymieranie gatunków. Obsługa MS PowerPoint

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz zajęć z informatyki na temat tworzenia prezentacji w programie PowerPoint. Film (samouczek) omawiający tworzenie prezentacji PowerPoint na podstawie konspektu. Ćwiczenie interaktywne dotyczące tworzenia prezentacji PowerPoint na podstawie konspektu.