Wyszukiwanie informacji, obliczanie odległości pomiędzy punktami