Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji na podstawie wykresu