Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji opisanej za pomocą różnych wzorów w różnych przedziałach