Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji opisanej za pomocą wzoru