Zadania prowadzące do rozwiązywania nierówności z wartością bezwzględną