Zajęcia komputerowe

Szkoła podstawowa
Informatyka

Czy można przechwycić obraz? Jak się nie zgubić w chmurze? Jak z problemu zrobić algorytm? Dowiesz się z e-podręcznika.

Treści
Pojęcia

Autor:
Przemysław Rogalski, Łukasz Tomczyk, Leszek Rudak, Joanna Dobkowska, Janusz Wierzbicki, Maciej Borowiecki, Izabela Dubaniewicz, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Lidia Aparta-Koura, Sławomir Szaruga, Jacek Lipecki, Anna Koludo, Tomasz Krupa, Jarosław Koludo