Zależność między polem trójkąta a promieniem okręgu opisanego na trójkącie