Zamiana wartości czasu na liczby i metody zaokrągleń w arkuszu kalkulacyjnym