Zapiski ,,złego” Tyrmanda. Codzienność lat 50. w Dzienniku 1954 Leopolda Tyrmanda